Share this Job

Miljö- och hållbarhetsingenjör

Date: Jan 12, 2023

Location: Astorp, SE, 265 81

Company: Jeld-Wen Inc.

Har du erfarenhet som miljöingenjör inom processindustrin eller från andra industriföretag? Brinner du för att skydda miljön och förebygga miljöpåverkan? Då kan du vara vår nya miljö- och hållbarhetsingenjör.

 

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden omfattar:
 

Som miljöingenjör har du en nyckelroll i vårt miljö- och hållbarhetsarbete. Du jobbar med miljöfrågor i nära samarbete med verksamheten, myndigheter och globala staber. Vi lägger stort fokus på det förebyggande arbetet där du är engagerad i att utveckla vårt miljöarbete.
 

Du bistår med kunskap och rådgivning för att ge verksamheten förutsättningar att följa aktuella lagar och krav samt följer upp lagefterlevnaden. Du driver på och medverkar till att ta fram strategier och aktiviteter för en förbättrad förståelse för krav och förebyggande arbete. Du stöttar verksamheten med att identifiera och bedöma risker, vidta åtgärder samt att utreda tillbud. Du deltar i förändringsprojekt för att ge stöd för en god miljö under såväl genomförande- som drift- och underhållsskede.
 

I jobbet ingår att vara kontaktperson gentemot myndigheter och att hyra in relevant personal för tex mätning och kontroller. Arbetet omfattar fabriksområdet i Åstorp samt Forserum. Tjänsten är placerad i Åstorp och du rapporterar till vår QEHS-chef i Åstorp. 
 

Primära uppgifter:

 • Löpande arbete med att förbättra miljöpåverkan på ett hållbart sätt, inkl. energibesparingar
 • Bidra till identifiering och bedömning av risker i samband med förändringar
 • Tillsammans med produktionsledningen säkerställa efterlevnad av uppsatta rutiner, tex hantering och förvaring av kemikalier, och i ett nära samarbete med verksamheten identifiera risker och förbättringsområden
 • Stödja verksamheten vid utredning av driftstörningar och även vara länken till Länsstyrelsen
 • Vara uppdaterad på nya/ändrade lagkrav inom området och implementera ev. förändringar i verksamheten samt Ledningssystemet vid behov
 • Vara Sveriges representant och rapporteringsansvarig gentemot regionala och globala EHS-funktioner
 • Organisera tillsynsbesök vid behov
 • Ta fram Miljörapport årligen
 • Revidera Miljötillstånd vid behov
 • Analysera och presentera relevanta KPI’er inom området samt säkerställa att åtgärder sätts in
 • Utbildning av personal
 • Godkänna nya kemikalier (Chemsoft) och hjälpa till i riskbedömningar av dessa

 

För att lyckas i rollen behöver du ha följande kvalifikationer/egenskaper:

 

Kvalifikationer

 

Vi söker dig som har flera års erfarenhet av miljöarbete, gärna från processindustri eller produktionsverksamhet, samt kunskap om miljölagstiftning. Du har examen från högskola inom relevant område, eller motsvarande kunskap erhållen genom erfarenhet. Du har även erfarenhet och kännedom om ISO 14001.

 

Du har ett starkt engagemang för miljö- och hållbarhetsfrågor, god kunskap i lagtext och tillämpning samt Ledningssystem. Tjänsten kräver att du är en god kommunikatör med förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift, både på svenska och engelska.

 

Personliga egenskaper

 

Som person ser vi att du trivs med att arbeta nära verksamheten i en relationsskapande och coachande roll. Eftersom du är van vid att självständigt styra och prioritera ditt arbete och hantera en stor variation av frågor ser du det som en rolig utmaning att få vara del i våra projekt och bistå med rådgivning som är praktiskt användbar. Du trivs med att inspirera andra och att driva frågor självständigt och målmedvetet.

 

Om JELD-WEN

 

JELD-WEN Europa är den ledande dörrleverantören på den europeiska marknaden. I hela Europa strävar vi efter att tillmötesgå våra kunders önskningar och behov. Vårt sortiment är fullt av standarddörrar, exklusiva högkvalitetsdörrar, specialdörrar samt alla tänkbara projektdörrar.

 

Swedoor (JELD-WEN Sverige AB) producerar och levererar högkvalitativa dörrlösningar till i första hand de skandinaviska länderna. Produktsortiment innefattar allt från klassiska inner- och ytterdörrar, anpassade ljud-, brand- och säkerhetsdörrar till extrema specialdörrar som exempelvis skyddar mot farlig röntgenstrålning.

 

Vi erbjuder

 

JELD-WEN är ett företag där frihet under ansvar präglar ditt dagliga arbete. Vi stöttar varandra och är måna om att skapa en bra arbetsmiljö. I din roll får du möjlighet att skapa ett internt nätverk som ger dig förutsättningar för personlig utveckling inom avdelningen och i företaget.

#LI-JL1

Kontaktinformation och ansökan

 

Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.

Om du vill veta mer om tjänsten eller JELD-WEN som arbetsplats kan du kontakta Carina Bergkvist QEHS-chef +46 730 373 140.